policlinica maresme ressonancia oberta croal 1 croal 2 vectis

POLICLÍNICA MARESME
T. 93 762 17 17

RESSONÀNCIA OBERTA
T. 93 762 17 17

CROAL 1 POLICLÍNICA MARESME
T. 93 762 90 25
CROAL 2 POLICLÍNICA MARESME
T. 93 767 18 60
VECTIS POLICLÍNICA MARESME
T. 93 769 45 88

Segueix-nos a Ig Fb

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Subcategories

 • Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques

  UI especialitats

  La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ ordenació de professions sanitàries, fent referencia a la activitat sanitària diu en el seu article
  4.4 que “correspon a totes les professions sanitàries participar activament en projectes que puguin beneficiar la salut i el benestar de les persones en situacions de salut i malaltia, especialment en el camp de la prevenció de malalties, de la educació sanitària, de la investigació i del intercanvi d’informació amb altres professionals i amb les autoritats sanitàries, per millor garantia d’aquestes finalitats”.

  Així mateix, l’article 4.7 a), b) i c) especifica que aquest exercici professional es realitzarà d’acord a uns principis, que destaquem:
  - Existirà formalització escrita del seu treball reflectit en una historia clinica que tindrà que ser comú per cada centre i única per a cada pacient atès en el Centre. La historia clinica tendirà a ser suportada en mitjans electrònics i a ser compartida entre professionals, centres i nivells assistencials.
  - Es tendirà a la unificació dels criteris d’actuació, que estaran basats en la evidencia científica i en els mitjans disponibles i suportats en guies i protocols de practica clínica i assistencial.
  - La progressiva consideració de la interdisciplinarietat i multidisciplinerietat dels equips professionals en l’atenció sanitària.

  Les especialitats mèdiques són els estudis cursats per un graduat o llicenciat en el seu període de postgrau, que doten d’un conjunt de coneixements mèdics especialitzats relatius a una àrea específica del cos humà, a tècniques quirúrgiques específiques o a un mètode diagnòstic determinat..

  Especialitats Mèdiques GRUP CLÍNIC SELVA MARESME:

  • MEDICINA GENERAL I DE FAMÍLIA
  • CARDIOLOGIA
  • CIRURGIA GENERAL
  • CIRURGIA VASCULAR
  • DERMATOLOGIA
  • ENDOCRINOLOGIA
  • GINECOLOGIA
  • MEDICINA DE L’ESPORT MEDICINA INTERNA
  • NEUROLOGIA
  • OFTALMOLOGIA
  • OTORRINOLORINGOLOGIA
  • PEDIATRIA 
  • REUMATOLOGIA
  • TRAUMATOLOGIA
  • UROLOGIA

   

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques:

  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret


  Especialitats de la U. I. d'Especialitats Mèdiques a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Reconeixements Mèdics

  UI reconeixements

  Els Reconeixements Mèdics ocupen un una disposició pròpia dins la Sanitat, i per tant un altre esfera d’activitat dins els Centres Mèdics. El REAL DECRET 1277/2003, de 10 de Octubre; que desenvolupa la LLEI 16/2003, estableix les bases generals sobre autorització de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

  En el seu ANNEX I, classifica el Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, i en el epígraf C.2.5.10 defineix els Centres de Reconeixements Mèdics. No es tracta de diagnòstic i tractament, sinó de PREVENCIÓ.

  Hi ha una sèrie de Reconeixements Mèdics reglats per Normativa, que només els poden fer un tipus de Centres Mèdics Acreditats per aquesta finalitat; altres son més oberts.

  Així, en els Centres de Reconeixements Mèdics definirem dos tipus d’intervenció en referencia als Reconeixements Mèdics:

  RECONEIXEMENTS REGLATS: 

  - Permís i Llicència de Conducció
  - Llicència i Autorització d’Armes
  - Prestació de Servei de Seguretat Privada
  - Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada
  - Carnet d’operador de Grua Torre
  - Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
  - Maneig de embarcacions d’esbarjo (Marina mercant)

   

  RECONEIXEMENTS NO REGLATS:

  - Certificats mèdics oficials
  - Revisions laborals
  - Altres certificats mèdics assistencials.

   

  Centres Autoritzats i Acreditats en el GRUP CLÍNIC SELVA MARESME per fer els Reconeixements Mèdics Normatius Reglats:

  CALELLA: VECTIS-Policlínica Maresme
  BLANES: Gabimedi Blanes i Medical Blanenc
  PINEDA DE MAR: Policlínica Maresme
  LLORET DE MAR: Medical Lloret
  TORDERA: Gabimedi Tordera
  SANTA COLOMA DE FARNERS: Gabimedi Farners

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Reconeixements Mèdics:

  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Blanes  -  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret  Especialitats de la U. I. de Reconeixements Mèdics a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Medicina de l'Esport

  UI esportiva

  MEDICINA ESPORTIVA

  Avui dia és cada vegada més freqüent la pràctica esportiva, bé en el seu vessant competitiu, amateur o de manteniment. Aquesta activitat, sigui el que sigui la seva fi, no està exempta de riscos en l'àmbit de la nostra salut, la qual cosa ens porta a aconsellar la realització de revisions mèdiques, de prioritat en els esportistes d'alt rendiment i també en els quals s'inicien en l'activitat física.

  A les nostres policlíniques comptem amb un equip multidisciplinari que ens permet abastar en l'esportista els aspectes preventius de cara a donar l'aptitud per a la pràctica esportiva, prèvia valoració en l'àmbit cardíac i/o de lesions osteo-musculars, estant doncs preparats tant per a la seva prevenció, com para el seu diagnòstic i tractament.

  Aquest equip consta de:

  • Medicina esportiva
  • Cardiologia
  • Traumatologia
  • Medicina Interna
  • Odontologia
  • Podologia
  • Psicologia
  • Nutrició i dietètica
  • Ginecologia
  • Infermeria
  • Fisioteràpia i rehabilitació
  • Proves complementàries


  Altres especialitats, no menys importants com a endocrins, dermatòlegs, oftalmòlegs, pediatres i/o otorrinos, ens permeten completar aquest equip, gràcies al com l'esportista pot tenir la tranquil·litat de poder realitzar una activitat física amb la seguretat que el seu cos està preparat per a això i que el seu rendiment no es veurà minvat per manques o lesions, i en cas de presentar-se les mateixes, poder afrontar-les amb els millors professionals i mètodes diagnòstics.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Medicina de l'Esport:

  Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners


  Especialitats de la U. I. de Medicina de l'Esport a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral d'Odontologia

  UI Dental cat

  ODONTOLOGIA GENERAL
  La importància de la primera visita

  Al Grup Clínic Selva Maresme hem dissenyat un procés específic per tal d’establir un pla de tractament òptim pel pacient. En la primera visita és fonamental realitzar una anàlisi general de l’estat bucodental per part del nostre equip de professionals.

  Avui en dia en l’odontologia moderna és totalment imprescindible fer una radiografia panoràmica dental per tal de disposar de tota la informació i poder valorar el cas en profunditat en la mateixa visita. Per tant, a fi d’evitar desplaçaments innecessaris i per la comoditat dels nostres pacients, disposem d’una sala de raigs X, amb equips digitals de panoràmica dental i teleradiografia lateral de crani d’última generació. Després de l’exploració, el professional procedeix a fer un diagnòstic i a recomanar el pla de tractament òptim pel pacient, sempre tenint en compte totes les opcions terapèutiques (temps, cost i possibilitats d’èxit). Un cop decidit el pla de tractament, el pacient serà tractat per l’especialista que requereixi el seu cas, ja que a Grup Clínic Selva Maresme disposem d’un especialista per cadascuna de les especialitats de l’odontologia: cirurgia oral, implantologia, ortodòncia i ortopèdia dento facial i estètica dental.

  CIRURGIA ORAL: La Cirurgia Maxil·lofacial del Centre s’encarrega de la rehabilitació de les patologies bucals. Entre les més freqüents hi ha: Elevació del “seno” maxil·lar, extracció de queixals del seny, empelt ossi, lateralització del nervi dentari, extracció de restes radiculars (arrels), eliminació de lesions bucals i quists, apicectomies, accessos a peces incloses, resecció de fernets labials.

  IMPLANTOLOGIA DENTAL: La implantologia és la part de l’ odontologia que s’encarrega de recuperar les funcions estètiques i masticatòries derivades de la pèrdua d’ una o diverses peces dentals. L’experiència i formació continuada del nostre equip mèdic ens permet estar completament actualitzats en les tecnologies existents per suplir la falta de massa òssia que s’ocasiona amb el pas del temps quan es perd una dent. Els implants són uns elements metàl·lics que s’ubiquen quirúrgicament en els maxil·lars, a sota de les genives. Existeixen diferents tipus d’implants, tot i que la majoria solen estar compostos per titani pur, un material molt biocompatible que afavoreix que la implantació sigui acceptada per l’organisme.

  ORTODÒNCIA: L’ortodòncia té com a objectiu corregir la posició de les dents, dels ossos de la boca i també proporcionar salut, estètica i bellesa al somriure. En un tractament d’ortodòncia s’utilitzen uns aparells que apliquen una pressió suau però constant sobre les dents i l’os que l’envolta, produint un resultat d’efecte corrector progressiu. Actualment és possible la recol·locació de peces i fer ajustaments estètics en pacients de qualsevol edat fent servir les més novadores tècniques que existeixen, com l’ortodòncia invisible o invisalign® que fan més atractiu i complaent el tractament.

  ESTÈTICA DENTAL: L’estètica i cosmètica dental és la part de l’ odontologia que s’encarrega d’embellir les dents fins a aconseguir la completa satisfacció del pacient.
  Actualment existeixen diverses tècniques que es poden aplicar per millorar l’estètica dental com el blanqueig per a la correcció del color, el recontornejat incisal o els tractaments més complexos com el redisseny complet del somriure.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral d'Odontologia i Cirurgia Dental:

  Policlínica Maresme   -   Croal Salut2-Policlínica Maresme   -   Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret   -   Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners   -   Gabimedi Dental-La Plantera

   

  Especialitats de la U. I. de Medicina de l'Esport a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Medicina Complementària

  UI complementaria

  Tal com apareix al NCCAM (Centre Nacional de Medicina Complementària i Alternativa), la medicina complementària i alternativa (CAM) és un conjunt divers de sistemes, pràctiques, productes mèdics i d’atenció de la salut que no es consideren actualment part de la medicina convencional, sent aquesta la medicina que practiquen els llicenciats en medicina i professions associades com els fisioterapeutes, psicòlegs, infermers i altres al món occidental. Cal destacar que avui en dia alguns professionals de la medicina convencional ho són també de la medicina complementària i alternativa.
  El NCCAM és el principal organisme de govern federal per a la investigació científica sobre la medicina complementària i alternativa. El seu objectiu és explorar pràctiques de curació de la medicina complementària i alternativa en el context de la ciència rigorosa, capacitar investigadors dins la medicina complementària i alternativa i disseminar informació fiable al públic i als professionals.
  El NCCAM classifica les teràpies de la CAM en quatre dominis, encara que reconeix que pot existir certa superposició. A més, el NCCAM estudia sistemes mèdics integrals de la CAM que, alhora, comprenen la resta de dominis.

  SISTEMES MÈDICS INTEGRALS: Es constitueixen entorn de sistemes complets de teoria i pràctica. Sovint aquests sistemes han evolucionat de forma separada abans de ser descoberts per la medicina convencional. Alguns exemples de sistemes mèdics integrals són:
  - Sistemes mèdics integrals occidentals: homeopatia i naturopatia.
  - Sistemes mèdics integrals orientals: medicina tradicional xinesa i ayurveda o medicina tradicional índia.

  MEDICINA DEL COS I LA MENT: És la medicina que fa servir tècniques dissenyades amb la finalitat d’accedir a la funcionalitat orgànica mitjançant el control de la ment. Algunes d’aquestes teràpies s’han formalitzat a occident, com per exemple els grups de suport a pacients, la teràpia cognitiva o la teràpia conductual. Altres tècniques com la meditació, l’artteràpia o la musicoteràpia encara es consideren CAM.

  PRÀCTIQUES BIOLÒGIQUES: Les pràctiques biològiques en la CAM fan servir substàncies naturals provinents d’animals i vegetals. Alguns exemples són els suplements dietètics, l’ús de productes d’herboristeria i l’ús d’altres teràpies denominades “naturals”.

  PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ BASADES EN EL COS: Són pràctiques que fan èmfasi en la manipulació o en el moviment d’una o més parts del cos per restaurar la salut en general. Alguns exemples són la quiropràctica i l’osteopatia.

  MEDICINA SOBRE LA BASE DE L'ENERGIA: En diferenciem dos tipus:
  - Teràpies de biocamp. Actuen sobre els camps d’energia que suposadament envolten i penetren els cossos vius. L’existència d’aquests camps no ha estat provada científicament. Dins aquest grup troben el chi-gong i el reiki.
  - Teràpies bioelectromagnètiques. Impliquen l’ús no convencional de camps electromagnètics com els camps d’impulsos o els camps de corrent alterna o directa.

   

  GRUP CLINIC SELVA MARESME:

  • MEDICINA XINESA (ACUPUNTURA)
  • CLÍNICA DEL PEU
  • DIETÈTICA I NUTRICIÓ
  • CRIOTERÀPIA
  • DANY CORPORAL
  • ELIMINACIÓ DE TATUATGES
  • LASSER - FOTODEPILACIÓ
  • HOMEOPATIA
  • INFERMERIA
  • MESSOTERÀPIA - CELLUSTAR
  • MICROPIGMENTACIÓ
  • OSTEOPATIA
  • OZONOTERÀPIA
  • PSICOLOGIA
  • SEXOLOGIA - TERÀPIA DE PARELLA

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Medicina Complementaria:

  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis - Policlínica Maresme 
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Gabimedi Dental-La Plantera  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret


  Especialitats de la U. I. de Medicina Complementaria a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Fisioteràpia i Rehabilitació

  UI fisio

  FISIOTERÀPIA, OSTEOPATIA I REHABILITACIÓ

  La Fisioteràpia és la professió sanitària que té com a objectiu prevenir, tractar i reeducar el moviment funcional, considerat fonamental per un estat de salut òptim, en un entorn bio-psico-social. Explora i valora les alteracions de la salut en el moviment, planifica, promou i revalua el tractament mitjançant procediments manuals i instrumentals (electroteràpia, termo/ crioteràpia…).

  Tot tractament es realitza amb un diagnòstic mèdic previ. Després d’una exhaustiva exploració i valoració de l’estat físic es proposa el tractament més adient. Per fer-ho possible combinem tècniques de teràpia manual, equipament tècnic i programes de recuperació/readaptació físico-esportiva.

  A l’àrea de fisioteràpia, osteopatia i rehabilitació del Grup Clínic Selva Maresme, integrem un equip d’experts que treballen per a la prevenció, el tractament i la rehabilitació d’afeccions que afecten el sistema musculoesquelètic. Els nostres professionals s’encarregaran de preservar, restablir i augmentar el nivell de salut de les persones a fi de millorar les seves condicions de vida, mitjançant l’ús de tècniques preventives, de manteniment i de recuperació d’esquinços, distensions, dolors d’esquena, hèrnies discals, tendinitis, artritis, artrosis, dolors i contractures etc...

  Els sistemes que s’utilitzen en els processos de fisioteràpia, osteopatia i rehabilitació varien en funció del tipus de tractament i lesió.
  Els més freqüents són: magnetoteràpia, làser, ultrasò, corrents musculars o antiàlgics, microones i infrarojos, crioteràpia, massatges, teràpia de manipulació i mobilitzacions,…

   

  El nostre objectiu és la SALUT com a concepte integral,
  treballant en tractaments personalitzats, on l’enfoc s’orienta a solucionar
  la causa i origen del problema i no solament la simptomatologia

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Fisioteràpia i Rehabilitació:

  Croal Salut2-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Lloret


  Especialitats de la U. I. de Medicina Complementaria a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Diagnosi per a la Imatge

  UI diagnosi

  El diagnòstic per la imatge és una branca de la medicina molt present en el dia a dia del sistema sanitari. Les diferents tècniques que permeten observar l’interior del nostre cos faciliten la detecció de les malalties i, en fases posteriors, fer un seguiment dels pacients i assegurar-los la salut. Es tracta d’una varietat d’aparells i tècniques que poden crear imatges de les estructures i l’activitat a l’interior del nostre cos. La tècnica més adient dependrà dels símptomes i dels òrgans que el metge o metgessa necessiti explorar.

  En els nostres Centres disposem de: Ressonància Magnètica Oberta, Radiologia convencional, Mamografia, Ortopantomografia, Teleradiografia, Ecografia i Ecografia 3D i 4D, Ecocardio-Doppler, PAAF (puncions amb control ecogràfic) i Proves complementàries.

  RESONÀNCIA MAGNÈTICA OBERTA: La Ressonància Magnètica es una tècnica diagnòstica basada en la utilització de camps magnètics, ones de radiofreqüència i ordinadors molt potents per obtenir imatges del cos humà. S’utilitza per visualitzar l’interior del nostre cos amb la finalitat de detectar anomalies o malalties. La Ressonància Magnètica no utilitza radiacions ionitzants com les radiografies o les tomografies computeritzades (TAC).
  La Ressonància Magnètica s’ha convertit en el procediment preferit per a diagnosticar gran quantitat de problemes de moltes parts del cos, diferenciant el teixit sa del patològic. Es poden valorar el cervell, la columna vertebral, les articulacions, les extremitats, l’abdomen, la pelvis, els vasos sanguinis, el cor i altres parts del cos humà.

  RADIOLOGIA DIGITAL: La radiografia és la prova diagnòstica més àmpliament utilitzada. Es fan servir raigs X per obtenir imatges del cos en format digital o pel·lícula. Sobretot, serveix per examinar estructures denses com els ossos o teixits com els pulmons. S’utilitza per diagnosticar una gran varietat d’afeccions, des de fractures d’ossos, càries, pneumònies, pedres al ronyó... En alguns casos, serveix com a primera aproximació, però pot ser que no sigui suficient per fer un diagnòstic. Permetrà que el metge o metgessa obtingui informació per triar la millor tècnica per continuar aprofundint i arribar a determinar clarament quina malaltia patiu. Davant una intervenció, com pot ser una cirurgia, el metge pot necessitar fer-vos una radiografia que li servirà com a “full de ruta”. De la mateixa manera, un cop acabada la intervenció també pot ser útil per valorar-ne el resultat obtingut.

  MAMOGRAFIA DIGITAL: La mamografia és una radiografia d’alta definició de la mama en què s’utilitzen raigs X a dosis molt baixes. És la millor tècnica per diagnosticar un càncer de mama de forma precoç. Es fa servir per a la detecció precoç del càncer de mama. Per estudiar lesions a la mama de nova aparició.

  ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITAL: Amb un equip radiològic específic s’obté una radiografia panoràmica de les arcades dentals. És una tècnica que mitjançant l’ús de raigs X permet l’estudi dels maxil·lars, mandíbula i de les dents. Les indicacions són múltiples (valoració de cordals, lesions òssies, dents supernumeraris ...), determinades per l’odontòleg o el cirurgià maxil·lofacial.

  TELERADIOGRAFIA DIGITAL: Projecció radiogràfica tradicional per a l’estudi i tractament ortodòntics.

  ECOGRAFIA: L’ecografia és una prova mèdica que fa servir ultrasons que permeten que una màquina compongui amb aquests ultrasons imatges del cos. Quan aquesta tècnica es fa servir per explorar els vasos sanguinis s’anomena ecografia Doppler.
  Permet diagnosticar un ampli ventall de situacions. La més coneguda és per al seguiment de l’embaràs, però la fan servir totes les especialitats mèdiques. L’ecografia no és útil per observar les estructures del cos que tinguin ossos o aire.
  Ecografies 4D, o ecografies en temps real, és l’obtenció de 26 imatges 3D per segon amb un equip 4D, el que confereix la sensació de moviment real. Es graven en DVD/memòria USB i és com si estiguessis veient una pel·lícula del teu fill per televisió.

  PROVES COMPLEMENTÀRIES: Electrocardiograma, Campimetria, Espirometria, Audiometria, Holter cardíac, Holter tensió arterial, Anàlisis Clíniques i Proves d’esforç.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Diagnosi per a la Imatge:

  Policlínica Maresme  -  Ressonància Oberta  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  - Gabimedi Dental-La Plantera  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret


  Proves de la U. I. de Diagnòstic per a la Imatge a Vectis-Policlínica Maresme:

 • Acreditació UNESPA per accidents de trànsit

  UI unespa

  UNESPA, o Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, és l'associació empresarial que agrupa les entitats asseguradores d'Espanya. Representa al 96% del mercat espanyol d'assegurances. Va ser fundada en 1977 amb la finalitat, segons es descriu en l'article 1 dels estatuts de l'associació, de representació, gestió i defensa dels interessos econòmics, socials i professionals, comuns, dels seus associats. La seva presidenta des de 2003 és Pilar González de Frutos, que va ser directora general de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda fins a desembre de 2002.

  La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) es va constituir el 29 de juliol de 1977 com a associació professional d'empresaris, a l'empara de la Llei 19/1977 de l'1 d'abril, que va ser la primera en democràcia que va regular aquest tipus d'organitzacions. La seva finalitat era, i segueix sent, la defensa dels interessos econòmics, socials i professionals de les entitats asseguradores. En la seva creació, UNESPA ja aglutinava més del 90% del sector assegurador espanyol. A més, va ser membre fundador de la Confederación Española de Organitzaciones Empresariales (CEOE), la “patronal” nacional. En l'actualitat són membres de UNESPA més del 95% de les entitats asseguradores que operen a Espanya, tant de forma directa com per mitjà d'altres fórmules jurídiques com a “Lliure Prestació de Serveis” o filials d'asseguradores estrangeres.

  UNESPA estableix en els seus escrits que el seu propòsit és desenvolupar les seves funcions en un marc de transparència i actua com a interlocutor davant el supervisor espanyol, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), òrgan administratiu que depèn de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad de España. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones té com a funcions el compliment dels requisits precisos per a l'accés i l'ampliació de l'activitat asseguradora i reasseguradora privades; la supervisió ordinària del seu exercici; la preparació de projectes normatius en matèries de competència; el desenvolupament d'estudis sobre assegurances i reassegurances privades, la mediació d'assegurances, així com la normativa sobre plans i fons de pensions, en línia amb els estàndards comunitaris fixats per l'Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (European Insurance and Occupational Pensions Authority o EIOPA, en anglès) i la resta d'autoritats tan nacionals com a comunitàries, entre uns altres.

  Durant els seus prop de 40 anys de funcionament, UNESPA ha acompanyat al sector en el desenvolupament de les assegurances, primer a Espanya, i després també a Europa.

  UNESPA ha desenvolupat un llarg treball per impulsar i projectar la reputació del sector assegurador espanyol. Actualment, és el referent únic per a tot el sector.

  UNESPA és la propietària d'un fitxer, que gestiona Tirea, on es recull les dades relatives als contractes i l'historial de sinistres de cada contractant d'assegurances d'automòbils durant els últims cinc anys.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Acreditació UNESPA per a Accidents de Trànsit:

  Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret